Välkommen till  Tolvsbo Kvarn!
På denna plats har det varit full aktivitet i eviga tider.
Inga exakta datum har vi ännu inte fått fram.
Nuvarande kvarn är byggd 1893. Delar av den är den gamla smedjan.
Innan dess fanns det både smedja och hytta inom området.

Här byggdes Sveriges första kräftodling på 70-talet.
I början av 1900 talet fanns ett modernt renseri och fiskeriodling.
Kraftstationen vid Kvarnen / Hyttån har producerat el till områdena runt.

Den vackra slaggstenen har använts till kvarnbyggnaden.

Just nu är det vi, Gunvor och Harry, som bor och verkar här i Kvarnen!

Välkommen på besök!